w Gemeente Etten-Leur - Actueel
Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

400 Afvalbakken worden slimmer ingezet

Eerste afvalbak is geadopteerd

Gemeente Etten-Leur heeft kritisch gekeken naar het afvalbakkenbestand. Half  december heeft het college ingestemd met een voorstel dat voldoet aan de opdracht van de Raad om deze bezuinigingsopdracht  te volbrengen.

Afvalbakkenplan

Het afvalbakkenplan voorziet in een basis van ongeveer 400 afvalbakken in Etten-Leur. Dit zijn er ongeveer 200 minder dan voorheen. De afvalbakken worden wel slimmer geplaatst. Ook bestaat de mogelijkheid tot adoptie van nog eens  170 afvalbakken. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de opdracht van een bezuiniging van €25.000 en de wens van diverse raadspartijen om adoptiemogelijkheden aan te bieden. 

Criteria voor afvalbakken

Op vele cruciale locaties komen vanzelfsprekend afvalbakken. Daarbij houdt de gemeente ook rekening met het gemak voor de gebruiker. Neem bijvoorbeeld de afvalbakken in een park. Op grond van metingen in de afgelopen periode kan de gemeente eenvoudig vaststellen waar de afvalbak het meest wordt gebruikt en dus het best op zijn plaats is. De gemeente kiest de locaties voor de 400 afvalbakken op grond van de volgende criteria:

  1. Winkels/horeca, nabij winkels of horeca in winkelgebieden, of gemiddeld om de 50 meter.
  2. Verkeer en vervoer, 45 afvalbakken bij bushaltes, en rondom NS station 5. De route van station naar centrum wordt ook voorzien van afvalbakken, gemiddeld om de 100 meter.
  3. Geïnventariseerde jeugdroutes naar school (‘Snoeproutes’) gemiddeld om de 200 meter.
  4. Ontspanning/recreatie, in het toegankelijke deel van de wijk- en stadsparken (m.u.v. parken met een natuurfunctie) één afvalbak per 5000 m2.
  5. Bij speellocaties met minimaal drie speeltoestellen en/of een combinatietoestel.
  6. Bij voorzieningen voor de oudere jeugd (JOP’s, skatevoorziening en multicourts.
  7. Bij jeu de boules- en beugelbanen
  8. Honden, bij hondenuitlaatterreinen minimaal één afvalbak. 

Bij de plaatsing wordt ook gekeken naar de richting van de  inwerpopening, de zichtbaarheid van de bak en de bereikbaarheid voor het ledigingsvoertuig.

Belangrijke bakken behouden

Wethouder van Hal:  “Ik heb er alle vertrouwen in dat met dit plan de meest belangrijke afvalbakken behouden blijven. De gemeente verschaft zo nog steeds voldoende voorzieningen waarin de mensen in Etten-Leur  zwerfafval  kwijt kunnen . Het aanbieden van adoptiebakken is een voor Etten-Leur nieuwe manier om in deze ontwikkeling mee te gaan. Het verheugt mij dat de eerste afvalbak al geadopteerd is!

Ik  realiseer  me dat bezuinigingen nooit populaire maatregelen zijn. Ook al zijn de bezuinigingen nodig om de vaste lasten voor inwoners laag te houden.  Andere gemeenten waar op deze manier inwoners  en gemeenten samenwerken zijn succesvol gebleken. “

Uitrol plan

Afgelopen periode zijn al diverse afvalbakken geruimd, ter voorkoming van  de mogelijke schade van Oud en Nieuw. Hierbij is al wel rekening gehouden met het afvalbakkenplan. De rest van de maand worden afvalbakken teruggeplaatst, verplaatst of verwijderd. Naar verwachting staan eind januari alle 400 afvalbakken op de plaats waar ze het best tot hun recht komen.  Natuurlijk blijft de gemeente monitoren wat de effecten zijn. 

Adoptie is een mooie optie

De eerste afvalbak is al geadopteerd door Dhr. Roeloffs op het van Bergenplein. Wanneer ook andere inwoners aanvullende afvalbakken wensen dan kunnen zij deze adopteren. Dit houdt in dat een inwoner,  groep inwoners of bijvoorbeeld een vereniging een extra afvalbak op een gewenste locatie krijgt. Deze inwoners zorgen zelf dat de bak geleegd en schoongemaakt  wordt. Uiteraard haalt de gemeente de zakken gratis op. 

De gemeente heeft al lange tijd positieve ervaring met de vrijwillige Zwerfafvalpakkers, die in Etten-Leur op een soortgelijke wijze meewerken aan de vermindering van zwerfafval. 

Adopteren of opmerkingen

Mensen die ook geïnteresseerd zijn het in adopteren van een afvalbak, die Zwerfafvalpakker wil worden  of andere vragen of opmerkingen hebben kunnen contact opnemen met Wil Welvaarts, wil.welvaarts@etten-leur.nl. Of telefoonnummer 076-5024164.


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval